Årsmöte 2021

Årsmöte kommer hållas måndag 22/3 klockan 18:30. Mötet hålls utomhus på Vallviksvägen 114. Välkomna

Husleverans vecka 3

Nybyggnationen på Smedsbacksvägen har preliminär leverans av hus vecka 3, 2021 som kan orsaka tillfälliga störningar.

Underhåll av Vallviksvägen

Underhåll av sista delen av Vallviksvägen under slutet av 2020 med nytt grus, samt justering av diken och kantskärning.

Översyn av skyltning

Översyn av skyltning om vändplan, dels vid korsningen Smedbacksvägen/Vallviksvägen, och eventuellt längre fram på Vallviksvägen (många lastbilar mm som försöker vända på fel ställen)