Underhåll av sista delen av Vallviksvägen under slutet av 2020 med nytt grus, samt justering av diken och kantskärning.