Aktuellt

  • Husleverans vecka 3

    Nybyggnationen på Smedsbacksvägen har preliminär leverans av hus vecka 3, 2021 som kan orsaka tillfälliga störningar.

  • Underhåll av Vallviksvägen

    Underhåll av sista delen av Vallviksvägen under slutet av 2020 med nytt grus, samt justering av diken och kantskärning.

  • Översyn av skyltning

    Översyn av skyltning om vändplan, dels vid korsningen Smedbacksvägen/Vallviksvägen, och eventuellt längre fram på Vallviksvägen (många lastbilar mm som försöker vända på fel ställen)

X