Aktuellt

 • Protokoll från Årsmötet 2021

  Här hittar ni protokollet från årsmötet som hölls 2021-03-22

 • Årsmöte 2021

  Årsmöte kommer hållas måndag 22/3 klockan 18:30.

  Mötet hålls utomhus på Vallviksvägen 114.

  Välkomna

 • Husleverans vecka 3

  Nybyggnationen på Smedsbacksvägen har preliminär leverans av hus vecka 3, 2021 som kan orsaka tillfälliga störningar.

 • Underhåll av Vallviksvägen

  Underhåll av sista delen av Vallviksvägen under slutet av 2020 med nytt grus, samt justering av diken och kantskärning.

 • Översyn av skyltning

  Översyn av skyltning om vändplan, dels vid korsningen Smedbacksvägen/Vallviksvägen, och eventuellt längre fram på Vallviksvägen (många lastbilar mm som försöker vända på fel ställen)